ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญTaisho Sanshoku Carp
ชื่อไทยไทโช ซันโชกุ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดไทโช-ซันโชกุ หรือซันเก้ (Taisho Sanshoku or Sanke) คือ ปลาแฟนซีคาร์พ ที่มีสีขาว สีแดง และดำ มีชื่อเรียกดังนี้คือ นิดัง-ฮิ (Nidan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงและดำเป็นสองตอน หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุสองตอน ซันดัง-ฮิ (Sandan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสามตอน หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุสามตอน ยนดัง-ฮิ (Yondan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสี่ตอน หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุสี่ตอน คุจิเบนิ (Kuchibeni) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาว ที่มีสีแดงติดที่ริมปาก คล้ายทาลิปสติก หรือเรียกว่า ไทโชซันโชกุ ลิปติก มารุเท็น (Maruten) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดงเป็นวงกลมอยู่ที่หัวและมีลายสีแดงตามลำตัว หรือเรียกว่า ไทโช-ซันโชกุ-มารุเท็น ดอยท์ซุ-ซันโชกุ (Doitsu-Sanshoku) คือ ไทโช-ซันโชกุที่มีเกล็ดใหญ่ ข้างตัว เรียงเป็นแนว ทั้งสองข้าง หรือไม่มีเกล็ดที่ตัว
เครดิตภาพ: บุษบา อุดมลาภสกุล ข้อมูล:www.Koithai.com