ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญKawarimono Carp
ชื่อไทยคาวาริโมโน
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดคาวาริโมโน (Kawarimono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่แยกออกมาจาก สายพันธ์หลักที่มีลักษณะแปลกออกไป กว่าสายพันธ์เดิม มีชื่อเรียกดังนี้ คือ คาราซึ-กอย (Karasu-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำทั้งตัว ฮายิโระ (Hajiro) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำแต่ที่ขอบของครีบอก และขอบของ หางเป็นสีขาว ฮาเงะชิโร่ (Hageshiro) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำแต่ที่หัว และขอบของครีบอก เป็นสีขาว ยดจึชิโร่ (Yotsujiro) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีดำแต่ที่หัวขอบของครีบอก และขอบของหาง เป็นสีขาว คุมงริว (Kumonryu) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีเกล็ดใหญ่ข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้าง หรือไม่มีเกล็ดที่ตัว ส่วนที่ตัวเป็นสีขาว และมีสีดำเป็นลายที่ตัว มัตจึบะ-กอย (Matsuba-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีดำ แทรกอยู่ในเกล็ด แต่ละเกล็ดตลอดตัว คาเงะ-อุจึริ (Kage Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ อุจึริโมโน แต่สีดำที่เป็นลายจะมีส่วนที่จางๆ ไม่ชัดเจนหมดเหมือนเป็นเงา คาเงะ-โชวา (Kage Showa) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โชวา-ซันโชกุ แต่สีดำที่เป็นลายจะมีส่วนที่จางๆ ไม่ชัดเจนหมดเหมือนเป็นเงา โงชิกิ (Goshiki) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่ผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง อาซากิ กับ อะกะ-เบคโกะ หรือ อาซากิ ผสมพันธุ์กับ ไทโช-ซันโชกุ จึงเป็นปลาที่มีสี 5 สี คือ เทา แดง ดำ ขาว ฟ้า เกล็ดจะเรียงเป็นตาข่ายแบบ อาซากิ มีลายสีแดงแบบ ไทโช-ซันโชกุ คาโนะโกะ-โคฮากุ (Kanoko Kahaku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โคฮากุ แต่สายสีแดงที่เกล็ด จะเป็นจุดๆไม่เป็นแถบ เรียงกันแบบลายของโคฮากุ คิ-กอย (Ki-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเหลืองอ่อนที่ไม่เป็นเงา ในบางตัว จะมีตาสีแดงเรียกว่า Akame ซึ่งหาได้ยาก จา-กอย (Cha-goi) คือปลาแฟนซีคาร์พสีส้มแกมน้ำตาลเกร็ดเรียงเป็นตาข่าย โอชิบะ-ชิกุเระ (Ochiba-shigure) คือปลาแฟนซีคาร์พที่มีรูปแบบของ สีเขียว และเทาแต่จะมีลายที่ดัว และมาจากสายของ จา-กอย ซึ่งมาจาก โอกอน อีกที มิโดริ-กอย ( Midori-goi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่ผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ชูซุย เพศเมียกับ ยามาบูกิ-โอกอน เพศผู้ จะได้ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเขียวสด
เครดิตภาพ: บุษบา อุดมลาภสกุล ข้อมูล: www.Koithai.com