ชื่อวิทยาศาสตร์Phractocephalus hemioliopterus
ชื่อสามัญRedtail catfish
ชื่อไทยเรดเทล, กดหางแดง
วงศ์Pimelodidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นปลาแคทฟิชขนาดใหญ่พบแพร่กระจายในลุ่มน้ำอเมซอน โอริโนโค และเอสเซคิวโบ มีชื่อเรียกในภาษาถิ่นว่า Cajaro และ Pirarara เป็นปลาสวยงามขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมในบ้านเรามาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นปลามีอุปนิสัยเชื่องกับคนได้ง่าย สามารถฝึกให้กินอาหารกับมือคนได้ ซึ่งในการเลี้ยงควรมีพื้นที่บ่อหรือตู้ขนาดใหญ่ เพราะเป็นปลาที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และหนักพอสมควร ในปัจจุบันยังมีการผสมข้ามพันธุ์กับปลาในวงศ์เดียวกัน เช่น ปลาไทเกอร์โชวเวลโนส (Pseudoplatystoma fasciatum) เกิดเป็นลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ หรือมีสีสันที่แตกต่างไปจากปลาดั้งเดิมอีกด้วย เช่น สีขาวล้วน หรือสีดำทั้งลำตัว หรือปลาเผือก ซึ่งปลาที่มีสีสันแปลกเช่นนี้จะมีราคาซื้อขายที่แพงกว่าปลาปกติมาก เรดเทลนั้นเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่สุดประมาณ 1 - 1.5 เมตร และมีน้ำหนักกว่า 51.5 กิโลกรัม ซึ่งน้ำหนักส่วนใหญ่มาจากบริเวณส่วนหัว ลักษณะมีส่วนหัวแบนกว้างขนาดใหญ่ มีรูปร่างส่วนหัวแบนกว้างและใหญ่ ปากมีขนาดใหญ่ และเปิดปากได้กว้าง ภายในช่องปากจะมีฟันละเอียด ช่วยในการดูดกลืนอาหารเข้าไปได้ทั้งตัว บริเวณส่วนหัวมีจุดกระสีน้ำตาลหรือดำกระจายอยู่ทั่ว ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแดง ส่วนท้องและด้านข้างลำตัวสีขาวหรือสีเหลือง ปลายหางและครีบหลังมีสีแดงสด อันเป็นที่มาของชื่อเรดเทล มีหนวดทั้งหมดสี่คู่ คู่แรกยาวที่สุดอยู่บริเวณมุมปาก หนวดอื่น อยู่บริเวณใต้คาง ครีบอกมีก้านครีบเดี่ยวก้านแรกเป็นหนามแข็งต้องระมัดระวังในการจับเพราะถ้าถูกทิ่ม จะถูกพิษทำให้เจ็บปวดมาก
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ และ https://th.wikipedia.org