ชื่อวิทยาศาสตร์Cyphotilapia gibberosa "blue zaire"
ชื่อสามัญFrontosa Blue Zaire
ชื่อไทยฟรอนโตซ่าบลูแซร์
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียดเป็นฟรอนโตซ่าสายพันธุ์ที่หายากและมีราคาสูงที่สุด จุดเด่นมีสีน้ำเงินอมม่วงทั้งตัวทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีลำตัวกว้าง มีแถบสีดำพาดผ่านบริเวณตาจนถึงหน้าผากเป็นรูปสามเหลี่ยมเด่นชัด เกล็ดขึ้นมาถึงหน้าผาก เป็นฟรอนโตซ่าที่พบในระดับความลึกที่สุดกว่า 40 เมตรอันเป็นระดับที่ลึกที่สุดของฟรอนโตซ่า ทำให้จับขึ้นมาได้ยากต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางเพื่อปรับแรงกดดันของอากาศ และเพาะพันธุ์ได้ค่อนข้างยาก พบในทะเลสาบแทงแกนยิกาบริเวณเขตน้ำลึกของประเทศแซร์
เครดิตภาพ: ปลาบ้านโรม ข้อมูล: พิชิต ไทยยืนวงษ์, นภัทร์ โสภณ