ชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendens
ชื่อสามัญSiamese fighting fish (Crowntail)
ชื่อไทยปลากัดคราวน์เทล ปลากัดหางมงกุฎ
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยได้จากการพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศสิงคโปร์
รายละเอียดเป็นปลากัดที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใน พ.ศ. 2543 โดยนักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวสิงคโปร์ เป็นปลากัดสายพันธุ์ใหม่ ที่มีหางจักเป็นหนาม เหมือนมงกุฎ และเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบัน ลักษณะสำคัญของปลากัดชนิดนี้คือ ก้านครีบจะโผล่ยาวออกไปจากปลายหาง ลักษณะดูเหมือนหนาม ซึ่งอาจยาวหรือสั้นแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับลักษณะการแยกของปลายหนาม และการแยกการเว้าโคนหนามก็มีหลายรูปแบบ ปลากัดหางมงกุฎที่สมบูรณ์จะมีครีบหางแผ่เต็ม ซ้อนทับได้แนวกับครีบอื่นๆ และส่วนของหนามมีการจัดเรียงในรูปแบบที่สวยงามสม่ำเสมอ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30