ชื่อวิทยาศาสตร์Iriatherina werneri
ชื่อสามัญThreadfin Rainbowfish
ชื่อไทยปลาเรนโบว์ครีบยาว
วงศ์Melanotaeniidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินโดนีเซีย ,ออสเตรเลีย, เกาะปาปันนิวกินี
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.iIriatherina-werneri.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ