ชื่อวิทยาศาสตร์Tropheus moorii ikola
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยมูริไอ อิโคลา
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: ปลาบ้านโรม ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ