ชื่อวิทยาศาสตร์Tropheus moorii "murago"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยมูริไอ มูราโก
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.aqua.org.il ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ