ชื่อวิทยาศาสตร์Tropheus moorii "bulu point"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยมูริไอ บูรูพอยน์
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.Pinterest.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ