ชื่อวิทยาศาสตร์Eretmodus cyanostictus
ชื่อสามัญGoby cichlid
ชื่อไทยหมอไซยาโนสติกตัส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นกำเนิดทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: http://www.cichlidfish.net ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ