ชื่อวิทยาศาสตร์Aulonocara sp. "lwanda"
ชื่อสามัญRed Top Peacock
ชื่อไทยหมอแอลวันดา
วงศ์Cichlidae
ถิ่นกำเนิดทะเลสาบมาลาวี ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.Pinterest.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ