ชื่อวิทยาศาสตร์Danio margaritatus
ชื่อสามัญGalaxy rasbora, Celestial pearl danio
ชื่อไทยซิวกาแล็กซี่
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบอินเล ในประเทศพม่า
รายละเอียดเป็นปลาซิวขนาดเล็กและมีราคาต่อตัวค่อนข้างสูง มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 1.5 - 2 ซม. นิยมเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำ มีสีสันสวยงามมาก โดยบริเวณลำตัวจะมีสีน้ำตาลถึงดำเข้ม และมีลายจุดสีเหลืองถึงสีทองกระจายอยู่ทั่วลำตัวคล้ายกับหมู่ดาวยามค่ำคืน เป็นที่มาของชื่อ ครีบทุกครีบยกเว้นครีบหู มีลายแถบสีแดงส้ม ขอบดำตัดกับสีขาวใสของครีบอย่างสวยงาม ปลาซิวชนิดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 ในพื้นที่กำจัดใกล้กับทะเลสาบอินเล ในประเทศพม่า ภายหลังจากมีการค้นพบแล้ว ความต้องการที่จะนำมาเป็นปลาสวยงามนั้นได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้มีปริมาณปลาถูกจับจากแหล่งน้ำในธรรมชาติมากขึ้น ทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ทางรัฐบาลพม่าจึงห้ามมีการส่งออกปลาชนิดนี้ ด้วยเกรงว่าจะสูญพันธุ์
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, ข้อมูล:นภัทร์ โสภณ,บทความCelestial pearl danio - the small fish that made it big!