ชื่อวิทยาศาสตร์Boraras urophthalmoides
ชื่อสามัญ Least rasbora, Exclamation-point rasbora
ชื่อไทยซิวหนู
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย และในภูมิภาคอินโดจีน
รายละเอียดเป็นปลาซิวขนาดเล็ก มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 1.5-2 ซม.นิยมเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำ ลำตัวมีสีส้มจนถึงส้มอมแดง มีแถบสีดำพาดผ่านบริเวณกลางลำตัว บริเวณโคนหางมีจุดสีดำ ในธรรมชาติเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณผิวน้ำ ในสภาพน้ำเป็นกรดเล็กน้อย เช่นในป่าพลุ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ