ชื่อวิทยาศาสตร์Gymnocorymbus ternetzi
ชื่อสามัญBlack tetra, Blackamoor, Petticoat fish
ชื่อไทยแบล็คเตตร้า, แบล็คกามัวร์
วงศ์Characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลาง
รายละเอียดเป็นปลาที่มีความปราดเปรียว เลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ ลักษณะลำตัวแบนข้างมาก ครีบและหางมีลักษณะยาว พื้นลำตัวมีสีเงิน มีแถบสีดำ 2 แถบ อยู่ที่ลำตัวใกล้กับส่วนหัว ครีบหลังและครีบก้นมีสีดำ เกล็ดมีขนาดเล็ก
เครดิตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด