ชื่อวิทยาศาสตร์Hyphessobrycon anisitsi
ชื่อสามัญBuenos Aires tetra
ชื่อไทยบัวโนส ไอเรส
วงศ์Characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศบราซิลและปารากวัย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 5-6 ซม. นิยมนำมาเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำ มีนิสัยรักสงบ ลำตัวมีสีเหมือนโลหะ (metallic) ปลายครีบทุกครีบมีสีแดง และมีลายแต้มสีดำบริเวณครีบหลัง
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ