ชื่อวิทยาศาสตร์Hyphessobrycon herbertaxelrodi
ชื่อสามัญBlack neon tetra
ชื่อไทยนีออนดำ
วงศ์Characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศบราซิล
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กนิยมนำมาเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในกลุ่ม tetra ได้อย่างดี ลักษณะมีลำตัวเพรียวยาวแบนข้าง พื้นลำตัวสีน้ำตาล บริเวณข้างลำตัวมีแถบีขาวเรืองแสงและแถบสีดำพาดตามความยาวของลำตัว ขอบตาด้านบนมีสีแดง
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ