ชื่อวิทยาศาสตร์Nematobrycon palmeri
ชื่อสามัญEmperor tetra
ชื่อไทยเอ็มเพอเรอ เตตร้า
วงศ์Characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศโคลัมเบีย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 6 ซม. อุปนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง รักสงบ เลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ในตู้พรรณไม้น้ำ ลักษณะมีลำตัวเพรียวยาวแบนข้างเล็กน้อย พื้นลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง บริเวณข้างลำตัวมีแถบสีดำพาดตามความยาวของลำตัวตั้งแต่ปลายปากจรดปลายหาง เพศผู้มีสีสันสดใส เพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ