ชื่อวิทยาศาสตร์Thayeria boehlkei
ชื่อสามัญBoehlke’s penguin, Blackline penguinfish
ชื่อไทยเพนกวิน เตตร้า
วงศ์Characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มเเม่น้ำอเมซอนในประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก อุปนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง รักสงบ เลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ในตู้พรรณไม้น้ำเลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้ ลักษณะเด่นคือ จะมีแถบสีดำและสีเหลืองทองพาดตามความยาวของลำตัวจรดปลายแพนครีบหางด้านล่าง ทำให้ดูแปลกตา เป็นปลาขนาดเล็ก ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยว่ายน้ำลอยตัวเชิดหัวขึ้นไปทางเดียวกัน
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ