ชื่อวิทยาศาสตร์Moenkhausia sanctaefilomenae
ชื่อสามัญRed eye moenkhausia, Yellow-banded moenkhausia
ชื่อไทยมองน์ฮอกเซีย
วงศ์Characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กอุปนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง รักสงบ จึงสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ดี แต่ตื่นตกใจง่ายจึงควรจัดให้มีพรรณไม้น้ำในตู้เพื่อเป็นที่หลบซ่อน มีลักษณะลำตัวเพรียวยาวและแบนข้าง พื้นลำตัวสีเงิน แผ่นหลังมีสีเขียวอมน้ำตาล เกล็ดมีขนาดเล็กเป็นมันแวววาว บริเวณโคนครีบหางมีแถบสีดำสลับขาวเห็นได้เด่นชัด ขอบตาด้านบนมีสีแดงสดใส
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ