ชื่อวิทยาศาสตร์Paracheirodon axelrodi
ชื่อสามัญCardinal tetra
ชื่อไทยคาร์ดินัล เตตร้า
วงศ์Characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศบราซิล ถึงโคลัมเบีย และเวเนซูเอล่า
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กสีสันฉูดฉาดสวยงาม อุปนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง รักสงบ เลี้ยงเป็นฝูงเล็กๆ ในตู้พรรณไม้น้ำ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาว่ายเป็นฝูงได้ ลักษณะมีลำตัวเพรียวยาวแบนข้าง มีแถบสีแดงใต้ท้องพาดยาวจากหลังแผ่นปิดเหงือกจนจรดโคนหาง ธรรมชาติอาศัยอยู่ในน้ำที่ค่อนข้างเป็นกรดคือ pH 4.6 - 6.2
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ