ชื่อวิทยาศาสตร์Danio rerio var.
ชื่อสามัญPink zebra danio
ชื่อไทยม้าลายชมพู
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัย
รายละเอียดเป็นปลาที่มีความว่องไวและปราดเปรียวมาก ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ในตู้ที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ ลักษณะลำตัวมีสีชมพูสดใส เป็นปลาที่เกิดจากการดัดแปลงทางพันธุกรรม มีแถบคาดลำตัวมองเห็นลายจาง ๆ นอกจากม้าลายชมพู ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีอื่น ๆ เช่น ม้าลายสีแดง ม้าลายสีเหลือง เป็นต้น
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ