ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius rhomboocellatus
ชื่อสามัญRhomb barb
ชื่อไทยตะเพียนหกแถบ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยหมู่เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 8-9 ซม. นิยมเลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ร่วมกับปลาชนิดอื่น ๆ ได้ ในตู้ที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ มีลักษณะลำตัวมีสีส้มอ่อน ลักษณะเด่นคือมีเครื่องหมายเป็นรูปไข่สีดำบริเวณข้างลำตัว ครีบทุกครีบมีสีส้ม ยกเว้นครีบอก บางครั้งเพศผู้ อาจแสดงนิสัยก้าวร้าวกับเพศเดียวกัน แต่ก็ไม่มากเท่าไรนัก
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ