ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius semifasciolatus
ชื่อสามัญGolden barb
ชื่อไทยโกลเด้นบาร์บ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทวีปเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
รายละเอียดเป็นปลาที่มีความว่องไวและปราดเปรียว เลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ร่วมกับปลาชนิดอื่น ๆ ได้ ตกแต่งตู้ด้วยพรรณไม้น้ำ เพศผู้มีลำตัวเพรียวบาง และมีสีสันมากกว่าเพศเมีย พื้นลำตัวมีสีทอง มีจุดประสีดำเล็กกระจายทั่วไป ขนาดเฉลี่ย 6-7 ซม.
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ