ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius tetrazona
ชื่อสามัญTiger barb, Sumatra barb
ชื่อไทยเสือสุมาตรา
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ขนาดเฉลี่ย 2.5-3 ซม. มีความว่องไวและปราดเปรียว เลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ร่วมกับปลาชนิดอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย มีลักษณะพื้นลำตัวมีสีเหลือง มีแถบสีดำพาดขวางลำตัว 4 แถบ ปลาเพศผู้จะมีสีเข้มสดใส ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณผิวน้ำ แต่มีนิสัยก้าวร้าว ว่ายน้ำตลอดเวลา มีความว่องไว และค่อนข้างทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ