ชื่อวิทยาศาสตร์Tanichthys albonubes
ชื่อสามัญWhite cloud mountain minnow
ชื่อไทยไว้ท์คลาวด์
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ตื่นตกใจง่าย เลี้ยงในตู้พรรณไม้น้ำรวมกับปลาอื่นที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน มีลักษณะลำตัวเพรียวยาวและแบนข้าง พื้นลำตัวมีสีเงิน แผ่นหลังสีเหลืองมะกอก มีแถบสีฟ้าเขียวสลับชมพูพาดยาวตลอดลำตัว ครีบหลังและครีบหางมีสีแดงส้ม ครีบหลัง ครีบอก และครีบก้นมีขอบครบขาว เกล็ดมีขนาดเล็กเป็นเงาสะท้อนแสง
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ