ชื่อวิทยาศาสตร์Glossolepis incisus
ชื่อสามัญNew Guinea rainbowfish, Red rainbow
ชื่อไทยเรนโบว์แดง
วงศ์Melanotaeniidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยหมู่เกาะนิวกินีในทวีปออสเตรเลีย
รายละเอียดสามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดของตัวให้สั้น (short body) มีลักษณะลำตัวแบนข้างมาก ส่วนหัวมีขนาดเล็ก พื้นลำตัวสีแดงหรือสีเหลืองทอง เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียดลักษณะเป็นมันแวววาวคล้ายโรยด้วยกากเพชร เป็นปลาที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมาก ชอบอยู่รวมเป็นฝูงใหญ่
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ