ชื่อวิทยาศาสตร์Melanotaenia boesemani
ชื่อสามัญBoeseman’s rainbowfish
ชื่อไทยเรนโบว์สองสี
วงศ์Melanotaeniidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยหมู่เกาะนิวกีนีในทวีปออสเตรเลีย
รายละเอียดเป็นปลาที่มีส่วนหัวเล็ก ลำตัวค่อนไปทางส่วนหน้ามีสีฟ้า ส่วนหลังบริเวณโคนหางสีเหลือง มีแถบสีฟ้าเข้มพาดขวางลำตัว 2 แถบ ในธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นฝูงในลำธารที่มีน้ำสะอาด สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดของตัวให้สั้น (short body)
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ