ชื่อวิทยาศาสตร์Melanotaenia praecox
ชื่อสามัญDwarf rainbowfish
ชื่อไทยเรนโบว์ครีบแดง
วงศ์Melanotaeniidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำ Mamberamo ในประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดรูปร่างคล้ายเรนโบว์แดงแต่มีความกว้างของลำตัวมากกว่า ลำตัวแบนข้างมาก ส่วนหัวมีขนาดเล็ก พื้นลำตัวสีเหลืองอมฟ้า ครีบทุกครีบมีขอบสีแดง เป็นปลาที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมาก ชอบอยู่รวมเป็นฝูงใหญ่ สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ