ชื่อวิทยาศาสตร์Nematobrycon rachovii
ชื่อสามัญKillifish
ชื่อไทยคิลลี่
วงศ์Nothobranchiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทวีปแอฟริกา ได้แก่ ประเทศโมแซมบิค แทนซาเนีย ไนจีเรีย คาเมรูน ฯลฯ
รายละเอียดปลาคิลลี่กลุ่มทั่วไป (Non-Annual Killifish) มีลำตัวกลมยาวหางแฉก สีพื้นสลับลายสีเข้มสดตลอดทั่วลำตัว ค้นพบได้ตามแหล่งน้ำไหลต่าง ๆ เช่น ลำธาร ลำคลอง บึง ฯลฯ ขยายพันธุ์โดยการวางไข่ติดไว้กับพืชน้ำ จำพวกส่าหร่าย วัชพืช และรากไม้น้ำ ปลาคิลลี่กลุ่มฤดูกาล (Annual Killifish) มีลำตัวสั้นกว้าง หางกลมมน สีเข้มสดสลับลายตลอดลำตัว ค้นพบในแหล่งธรรมชาติได้เป็นฤดูกาลบริเวณแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป ได้แก่ หนองน้ำ ลำห้วย หรือลำคลองที่มีน้ำตื้น ๆ ปลาชนิดนี้มักจะวางไข่ฝังไว้ในดินโคลนในแหล่งน้ำตื้น ๆ ใกล้แห้งขอดในช่องฤดูร้อนของทุกปี กลไกธรรมชาติได้สร้างให้ไข่ปลาคิลลี่ชนิดนี้ปรับตัวให้มีพัฒนาการเจริญเติบโตอยู่ตามในดินโคลนที่แห้งแล้งได้เป็นอย่างดี เลี้ยงในตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็ก ปลาคิลลี่เป็นปลาที่มีสีสันสดใส มีหลายสายพันธุ์
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ