ชื่อวิทยาศาสตร์Aplocheilus lineatus
ชื่อสามัญGolden wonder panchax
ชื่อไทยมังกรน้อย
วงศ์Aplocheilidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินเดีย ศรีลังกา
รายละเอียดเป็นปลาผิวน้ำที่ที่มีสีสันสวยงาม ลำตัวมีสีทอง และมีสีแดงปนอยู่บ้างบางส่วน รูปร่างคล้ายใบหอก เพศผู้มีครีบที่ยาวและสีสันสวยงามกว่าเพศเมีย ในวัยอ่อนเพศเมียและเพศผู้จะมีแถบสีดำบริเวณข้างลำตัว อุปนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว เป็นปลาที่สร้างอาณาเขต สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็ก ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ ชอบอยู่ในน้ำที่เป็นกรดอ่อน ๆ
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ