ชื่อวิทยาศาสตร์Carassius auratus
ชื่อสามัญBubble eyes goldfish
ชื่อไทยปลาทองตาลูกโป่ง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศจีน
รายละเอียดมีลักษณะ บริเวณใต้ตาจะมีถุงโป่งออกมาลักษณะคล้ายลูกโป่ง และถือกันว่าถุงลูกโป่งยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งเป็นลักษณะที่ดี และถุงทั้งสองข้างจะต้องมีขนาดเท่ากัน ลำตัวยาว หลังตรง ไม่มีครีบหลัง ปลาพันธุ์นี้ที่พบมากมีสีแดง ส้ม
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ