ชื่อวิทยาศาสตร์Carassius auratus
ชื่อสามัญCelestial goldfish
ชื่อไทยปลาทองตากลับ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศจีน
รายละเอียดลักษณะเด่นมีตาหงายกลับขึ้นข้างบน ผิดจากปลาทองชนิดอื่น ๆ ตาใหญ่สดใสทั้งสองข้าง ส่วนหัวไม่มีวุ้นหรือมีเคลือบเล็กน้อย ลำตัวยาว หลังตรงหรือโค้งลาดเล็กน้อย ไม่มีครีบหลัง ครีบหางยาว
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ