ชื่อวิทยาศาสตร์Carassius auratus
ชื่อสามัญOranda goldfish
ชื่อไทยปลาทองฮอรันดา
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศจีน
รายละเอียดลักษณะเด่นลำตัวคล้ายรูปไข่หรือรูปรี ครีบทุกครีบยาวใหญ่ โดยเฉพาะครีบหางจะยาวแผ่กว้างย้วยลงมาสวยงาม ปลาทองพันธุ์นี้แบ่งเป็นพันธุ์ย่อย ๆ ได้อีก ตามลักษณะหัวและสีได้แก่ ออรันดาธรรมดา มีลำตัวค่อนข้างยาวรี หัวไม่มีวุ้น ครีบทุกครีบยาวมาก ออรันดาหัววุ้น ลำตัวและหางไม่ยาวเท่า ออรันดาธรรมดา แต่บริเวณหัวจะมีวุ้นคลุมอยู่คล้ายกับหัวปลาทองพันธุ์หัวสิงห์แต่วุ้นจะไม่ ปกคลุมส่วนของหัว
เครดิตภาพ:นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: อรุณี รอดลอย และคณะ