ชื่อวิทยาศาสตร์Scleropages formosus
ชื่อสามัญRed Tail Golden Arowana ,Bonytongue Fish
ชื่อไทยอโรวาน่าทองอินโด
วงศ์Osteoglossidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดปลาอโรวาน่าชนิดนี้ มีลักษณะเด่นคือเกล็ดตามลำตัวจะเป็นสีทองแต่เกล็ดสีทองจะขึ้นไม่ถึงหลัง หรือเรียกว่าไม่ข้ามหลังนั่นเอง ซึ่งหลังจะเป็นสีน้ำตาลแกมเขียวเข้มๆในเกล็ดแถวที่5 และ6 ครีบหลังและหางครึ่งบนจะเป็นสีเขียวคล้ำๆ หางครึ่งล่างและครีบทุกครีบเป็นสีแดงสด เกล็ดบนลำตัวเป็นสีทองอมแดงด้าในของเกล็ดเป็นสีน้ำตาล ซึ่งจะต่างจากอโรวาน่าทองมาเลซียในส่วนของความแวววาวของเกล็ดจะน้อยกว่า และระดับสีทองของเกล็ดจะไม่ปกคลุมถึงหลัง
เครดิตภาพ:นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ชลสิทธิ์