ชื่อวิทยาศาสตร์Epalzeorhynchos bicolor
ชื่อสามัญRedtail sharkminnow
ชื่อไทยทรงเครื่อง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบชุกชุมในแม่น้ำสายหลักทั่วทุกภาค
รายละเอียดเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นในตู้ปลาที่มีพรรณไม้น้ำ มีอุปนิสัยชอบและเล็มกินตะไคร่น้ำและเศษสารอินทรีย์ในตู้ปลาจะสามารถกำจัดตะใคร่น้ำได้ดีในตู้พรรณไม้น้ำ เป็นปลาสวยงามที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกเพราะมีรูปร่างปราดเปรียว มีขนาดเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 10-12 ซม. ลำตัวสีดำคล้ำตัดกับสีแดงของครีบหาง ทำให้มองดูสวยเด่นสะดุดตา มีชื่อเรียกกันอีกชื่อว่า “ฉลามหางดำ”
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย