ชื่อวิทยาศาสตร์Esomus metallicus
ชื่อสามัญStriped flying barb
ชื่อไทยซิวหนวดยาว
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำ หนอง บึง น้ำตก ลำธาร ทั่วไป
รายละเอียดเป็นปลาซิวขนาดเล็กสามารถเลี้ยงเป็นฝูงอุปนิสัยว่องไวปราดเปรียว อยู่บริเวณผิวน้ำ มีรูปร่างเพียวยาวและแบนข้าง ปากกว้างเฉียงขึ้นด้านบน มีหนวด 2 คู่ คู่บนขากรรไกรยาวถึงโคนหาง พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง มีแถบสีคล้ำพาดกลางลำตัวตั้งแต่หลังช่องเหงือกถึงโคนหาง ครีบใส ครีบอกใหญ่ ครีบหลังค่อนไปทางด้านท้าย ครีบหางใหญ่และเว้าลึก คอดหางค่อนข้างเรียว ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 5 ซม.
เครดิตภาพ: สมเกียรติ เมฆานิมิตดี ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย