ชื่อวิทยาศาสตร์Hemianthus micranthemoides
ชื่อสามัญPearl weed ,Baby tears
ชื่อไทยเพิลหวีด
วงศ์Scrophulariaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 25-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำที่นิยมในตลาดมาอย่างยาวนานในบ้านเรา นิยมปลูกเป็นพุ่ม บริเวณกลางตู้จนถึงหลังตู้ มีสีเขียวสว่างสวยงาม ลำต้นใต้น้ำมีขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรงทอดยาว หรือทอดนอนไปตามพื้น มีรากออกตามข้อ ใบไม่มีก้านใบ ออกตรงข้ามกันข้อละ 2-4ใบ มีสีเขียวอ่อนเป็นรูปหอก ขอบใบเรียบ ลักษณะลำต้นเหนือน้ำ ลำต้นสานเรียงตัวกันเป็นแผ่น เลื้อยไปตามพื้นเหมือนกับ Hemianthus callitrichoides ใบมีลักษณะกลมขนาดเล็ก เลื้อยไปตามที่ชื้นแฉะ
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือปักชำในแปลงดินชื้นแฉะจะกลายสภาพเป็นแผ่นเลื้อยไปตามพื้นซึ่งจะขยายพันธุ์ได้เร็วกว่า
เครดิตภาพwww.liverpoolcreekaquariums.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ