ชื่อวิทยาศาสตร์Vesicularia dubyana
ชื่อสามัญJava moss
ชื่อไทยชวามอส
วงศ์Hypnaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 25-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นมอสที่เจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพที่มีแสงสว่างและแสงรำไร นิยมนำมาเลี้ยงในตู้พรรณไม้น้ำ โดยการนำไปพันกับก้อนหิน ขอนไม้ ตะแกรงอะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นๆโดยลำต้นจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะลำต้นมีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นสายยาว และแตกแขนงไม่สม่ำเสมอ โดยมีใบจัดเรียงกันเป็นสองแถว ใบมีลักษณะรูปหอกสีเขียวมรกตใบแคบมีความยาว 10-15 มิลลิเมตร ตามธรรมชาติมักพบเกาะติดอยู่กับก้อนหินใบบกมีลักษณะสั้น ลำต้นและใบมีขนาดใหญ่กว่าใบน้ำ ไม่เห็นเป็นเส้นชัดเจนและมีสีเขียวอ่อน
การขยายพันธุ์แยกต้นที่แตกใหม่มาพันกับวัสดุ หรือปล่อยให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ หรือใช้สปอร์
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ