ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon motoro
ชื่อสามัญ : Motoro stingray
ชื่อไทย : กระเบนโมโตโร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon itaituba
ชื่อสามัญ : Small polkadot stingray
ชื่อไทย : กระเบนโพลคาดอทจุดเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon leopoldi
ชื่อสามัญ : Polkadot stingray
ชื่อไทย : กระเบนโพลคาดอท
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "brownie ghost mini"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป บราวนี่โกสมินิ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Marsilea crenata
ชื่อสามัญ : Water Clover, Pepperwort
ชื่อไทย : ผักแว่น, มาซีเรีย

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016