ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aulonocara sp.
ชื่อสามัญ : Ob Peacock
ชื่อไทย : มาลาวีห้าสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aulonocara hansbaenschi
ชื่อสามัญ : Redside peacock
ชื่อไทย : มาลาวีคอแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynotilapia afra
ชื่อสามัญ : Afra kajindo
ชื่อไทย : หมออัฟราคาจินโด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blyxa japonica
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : สันตะวา, บริกซ่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala mexicana
ชื่อสามัญ : Sleep Bear Rotala
ชื่อไทย : โรทาล่าสลีปแบร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echidonorus opacus "esperanza"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : อเมซอน เอสเพอแลนซา

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016