ชื่อวิทยาศาสตร์ : Himantura kittipongi
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : กระเบนกิติพงษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon motoro
ชื่อสามัญ : Motoro stingray
ชื่อไทย : กระเบนโมโตโร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamotrygon itaituba
ชื่อสามัญ : Small polkadot stingray
ชื่อไทย : กระเบนโพลคาดอทจุดเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala wallichii
ชื่อสามัญ : Wallichii
ชื่อไทย : สาหร่ายแปรงล้างขวด, โรทาร่าวอลริชชี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne parva
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : คริปพาวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ammannia senegalensis
ชื่อสามัญ : Red Ammannia
ชื่อไทย : แอมแมนเนียแดง

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016