ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acestrorhynchus falcatus
ชื่อสามัญ : Red tail barracuda
ชื่อไทย : สากแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gymnocorymbus ternetzi
ชื่อสามัญ : Black tetra, Blackamoor, Petticoat fish
ชื่อไทย : แบล็คเตตร้า, แบล็คกามัวร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigrammus erythrozonus
ชื่อสามัญ : Glowlight tetra
ชื่อไทย : โกลว์ไลท์ เตตร้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Utricularia graminifolia
ชื่อสามัญ : lesser bladderwort
ชื่อไทย : หญ้ากระดาษ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "kedakang"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป คีดาแกง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. ''brownie ghost''
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป บราวนี่โกส

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016