ชื่อวิทยาศาสตร์ : Channa micropeltes
ชื่อสามัญ : Giant snakehead fish, Red snakehead fish
ชื่อไทย : ชะโด, แมลงภู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Channa striata
ชื่อสามัญ : Snakehead fish
ชื่อไทย : ช่อนทอง, ช่อนเผือก, ช่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbonymus altus
ชื่อสามัญ : Red tinfoil barb, Goldfoil barb, Red tailed tinfoil
ชื่อไทย : ตะเพียนทอง, ตะเพียนทองเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monosolenium tenerum
ชื่อสามัญ : Pellia Moss
ชื่อไทย : มอสเกล็ดปลา, พีเรีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blyxa japonica
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : สันตะวา, บริกซ่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala mexicana
ชื่อสามัญ : Sleep Bear Rotala
ชื่อไทย : โรทาล่าสลีปแบร์

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016