ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gymnocorymbus ternetzi
ชื่อสามัญ : Black tetra, Blackamoor, Petticoat fish
ชื่อไทย : แบล็คเตตร้า, แบล็คกามัวร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigrammus erythrozonus
ชื่อสามัญ : Glowlight tetra
ชื่อไทย : โกลว์ไลท์ เตตร้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigrammus rhodostomus
ชื่อสามัญ : Banded rummy nose, Rummy-nose tetra
ชื่อไทย : รัมมี่โนส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne balansae
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายมวกเหล็ก, ใบพายเขาใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne retrospiralis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายมวกเหล็กแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne nurii
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายนูริอิ

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016