ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetraodon biocellatus
ชื่อสามัญ : Palembang puffer, Figure-eight puffer, Eyespot pufferfish
ชื่อไทย : Tetraodontidae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetraodon nigroviridis
ชื่อสามัญ : Green blow fish, Spotted green pufferfish
ชื่อไทย : ปักเป้าเขียวจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetraodon leiurus
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ปักเป้าดำ ปักเป้าตาแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "kir royal "
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป เคอ รอแยล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "montleyana red-brown"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป มอนเทยานา เรดบราวน์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. "brownie metalica"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป บราวนี่ เมทัลลิกา

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016