ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betta splendens
ชื่อสามัญ : Siamese fighting fish (Feather-tailed/Apache)
ชื่อไทย : ปลากัดหางขนนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tor tambroides
ชื่อสามัญ : Thai mahseer, Greater brook carp
ชื่อไทย : ปลาเวียน ปลายาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betta mahachaiensis
ชื่อสามัญ : Mahachai betta
ชื่อไทย : ปลากัดป่ามหาชัย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne parva
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : คริปพาวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ammannia senegalensis
ชื่อสามัญ : Red Ammannia
ชื่อไทย : แอมแมนเนียแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne wendtii "green"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ใบพายศรีลังกา, คริปศรีลังกา

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016