ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chelonodon patoca (buchanan, 1822)
ชื่อสามัญ : Milkspotted puffer
ชื่อไทย : ปลาปักเป้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arothron stellatus (bloch and schneider, 1801)
ชื่อสามัญ : Stellate puffer
ชื่อไทย : ปลาปักเป้าก้นดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sillago sihama (forsskål, 1775)
ชื่อสามัญ : Silver sillago
ชื่อไทย : ปลาเห็ดโคน, ปลาทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne retrospiralis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายมวกเหล็กแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne nurii
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายนูริอิ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne tonkinensis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ผมหอม