ชื่อวิทยาศาสตร์ : Engyprosopon grandisquama
ชื่อสามัญ : Largescale flounder
ชื่อไทย : ใบขนุน, ลิ้นควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Grammatobothus polyophthalmus
ชื่อสามัญ : Manyeyed flounder
ชื่อไทย : ซีกเดียว, ลิ้นหมาหงอนสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Samaris cristatus
ชื่อสามัญ : Cockatoo righteye flounder
ชื่อไทย : ลิ้นหมาหงอนยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Taxiphyllum sp.
ชื่อสามัญ : Frame moss
ชื่อไทย : เฟรมมอส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gratiola viscidula
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : กาทิโอลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shinnersia rivularis "variegatus"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ซินเนอเซีย