ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platax orbicularis
ชื่อสามัญ : Copper batfish
ชื่อไทย : หูช้างกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrophysa russelli
ชื่อสามัญ : Goatee croaker
ชื่อไทย : จวดคอดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Johnius belangerii
ชื่อสามัญ : Belanger’s croaker
ชื่อไทย : จวด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bucephalandra sp. ''brownie ghost''
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : บูเซป บราวนี่โกส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardamine lyrata
ชื่อสามัญ : Japanese Cress
ชื่อไทย : ตำลึงน้ำ