ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hippocampus kuda
ชื่อสามัญ : Common seahorse
ชื่อไทย : ม้าน้ำดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Apolemichthys trimaculatus
ชื่อสามัญ : Flagfin angel , Threespot Angelfish
ชื่อไทย : ปลาสินสมุทร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centropyge bicolor (bloch 1787)
ชื่อสามัญ : Bicolor Angelfish
ชื่อไทย : สินสมุทรแคระไบคัลเลอร์ ,ปลาทองทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne retrospiralis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายมวกเหล็กแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne nurii
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ใบพายนูริอิ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne tonkinensis
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : ผมหอม