ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eleutheronema tetradactylum
ชื่อสามัญ : Fourfinger threadfin
ชื่อไทย : กุเราหนวดสี่เส้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crenimugil buchanani
ชื่อสามัญ : Bluetail mullet
ชื่อไทย : กระบอกหางเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osteomugil cunnesius
ชื่อสามัญ : Longarm mullet
ชื่อไทย : กระบอกหางกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne blassii
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : บอนแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne albida
ชื่อสามัญ : Water Trumpet
ชื่อไทย : คริปอัลบิดา, ใบพายอัลบิดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala wallichii
ชื่อสามัญ : Wallichii
ชื่อไทย : สาหร่ายแปรงล้างขวด, โรทาร่าวอลริชชี่