ชื่อวิทยาศาสตร์ : Channa striata
ชื่อสามัญ : Snakehead fish
ชื่อไทย : ช่อนทอง, ช่อนเผือก, ช่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbonymus altus
ชื่อสามัญ : Red tinfoil barb, Goldfoil barb, Red tailed tinfoil
ชื่อไทย : ตะเพียนทอง, ตะเพียนทองเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbonymus schwanenfeldii
ชื่อสามัญ : Tinfoil barb, Schwanenfeld’s barb
ชื่อไทย : กระแห
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera sessilis
ชื่อสามัญ : Sessile Joyweed, Dwarf Copper Leaf
ชื่อไทย : ผักเป็ดแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bacopa monnieri
ชื่อสามัญ : Dwarf Bacopa
ชื่อไทย : พรมมิ, หยดน้ำตา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygrophila polysperma
ชื่อสามัญ : Draft Hygrophila, Indian Swampweed, Green Hygro
ชื่อไทย : ขาไก่เขียว