ชื่อวิทยาศาสตร์Poecilla reticulata
ชื่อสามัญRrea tuxedo red tail guppy
ชื่อไทยหางนกยูง
วงศ์Poeciliidae
ถิ่นที่อยู่อาศัย
รายละเอียด
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ