ชื่อวิทยาศาสตร์Pterophyllum scalare
ชื่อสามัญTricolour angelfish
ชื่อไทยเทวดาสามสี
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำอเมซอน โอริโนโค ในประเทศบราซิล และเวเนซูเอล่า ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดมีลักษณะเด่นคือ มีลำตัวมีสีเงิน เหลือง และดำ ครีบอกมีสีเงิน มีจุดสีดำขนาดไม่สม่ำเสมอกระจายทั่วลำตัว โดยเฉพาะบริเวณส่วนท้ายของลำตัว
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ