ชื่อวิทยาศาสตร์Pterophyllum scalare
ชื่อสามัญGold angelfish
ชื่อไทยเทวดาทอง
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำอเมซอน โอริโนโค ในประเทศบราซิล และเวเนซูเอล่า ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดมีลักษณะเด่นคือ ลำตัวมีสีทองทั้งตัว ครีบหลังมีแถบสีดำจาง ๆ ครีบอกสีทอง ครีบท้องและครีบหางใสและมีสีทองจาง ๆ
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ