ชื่อวิทยาศาสตร์Symphysodon aequifasciata var.
ชื่อสามัญBrown discus
ชื่อไทยปอมปาดัวร์สายพันธุ์บราวน์ดีซเคิซ, ปอมสีน้ำตาล, ปอมห้าสี
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศบราซิล
รายละเอียดมีลักษณะเด่นคือ สีพื้นลำตัวมีตั้งแต่เหลืองจนถึงน้ำตาลเข้ม มีแถบสีดำเข้มขวางลำตัวจำนวน 9 แถบ แถบสีดำแถบแรกที่พาดผ่านนัยน์ตาจะเป็นสีดำเข้ม และแถบที่เก้าที่อยู่โคนหางสีจะดำเข้มกว่าแถบแรก ซึ่งทั่วไปปอมสีน้ำตาลจะมีสีพื้นลำตัวหลากหลายตั้งแต่เหลืองจาง ๆ เหลืองถึงน้ำตาลปนดำและเกือบแดง และมีลายเทอร์คอยส์เล็กน้อยเฉพาะที่หัวหน้าผากและครีบก้น เป็นปอมชนิดแรกที่มีการส่งออกและซื้อขายกันแพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเป็นปลาป่าชนิดแรกที่สามรถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จในบ่อเลี้ยง สามารถเลี้ยงเป็นฝูงรวมกันหลายสายพันธุ์ในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ ว่ายน้ำช้า ๆ อุปนิสัยรักสงบ สามารถเลี้ยงและผสมพันธุ์วางไข่ในตู้ได้ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ