ชื่อวิทยาศาสตร์Symphysodon aequifasciata
ชื่อสามัญBlue discus
ชื่อไทยปอมปาดัวร์สายพันธุ์ บลูไดมอนด์, บลูดีซเคิซ, ปอมฟ้า
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยตอนเหนือของลุ่มน้ำอเมซอน
รายละเอียดลำตัวจะมีสีฟ้าอมเขียวสะท้อนแสงสวยงาม ไม่มีลวดลายเหมือนปลาปอมปาดัวร์สายพันธุ์อื่นๆ สามารถเลี้ยงเป็นฝูงรวมกันหลายสายพันธุ์ในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ ว่ายน้ำช้า ๆ อุปนิสัยรักสงบ สามารถเลี้ยงและผสมพันธุ์วางไข่ในตู้ได้ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ