ชื่อวิทยาศาสตร์Symphysodon aequifasciata var.
ชื่อสามัญPegeon blood discus
ชื่อไทยปอมปาดัวร์สายพันธุ์ฝุ่น
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศเยอรมนี
รายละเอียดเป็นปลาลูกผสมที่ได้จากการคัดพันธุ์ของนักเลี้ยงปลาชาวไทย ปอมฝุ่นเกิดจากพ่อแม่ปลาเจ็ดสีหรือสไทร์พเทอร์คอยส์ มีลักษณะที่แตกต่างจากปอมเจ็ดสีคือลำตัวมีสีพื้นเหลืองปนน้ำตาลถึงแดงปนน้ำตาล ลายเป็นสีขาวเกือบขาวเงินผสมเทอร์คอยส์ ลักษณะเด่นคือมีจุดดำหรือเขม่ากระจายอยู่มากบ้างน้อยบ้างเกือบทั้งตัวและไม่มีแถบดำขวางลำตัว
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ