ชื่อวิทยาศาสตร์Apistogramma viejita
ชื่อสามัญVeijita dwarf cichlid
ชื่อไทยหมอแคระเวียจิต้า
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศโคลัมเบีย ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นปลาหมอขนาดเล็กมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 3-4.6 ซม. มีนิสัยรักสงบ สามารถเลี้ยงรวมระหว่างเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมียหลาย ๆ ตัว ตู้เลี้ยงควรประกอบด้วยก้อนหิน ขอนไม้ และพรรณไม้น้ำ เพื่อเป็นที่กำบัง และควรจะมืด มีแสงสลัว เพื่อที่จะช่วยขับสีของปลาให้เด่นชัดสวยงาม มีลักษณะคือ ลำตัวยาวและแบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีเหลืองแถบสีส้มกระจายทั่ว ส่วนของครีบหลัง ครีบท้อง และครีบก้น มีปลายครีบเป็นกระโดงยาว ครีบหางส่วนขอบปลายด้านบนและด้านล่างมีส่วนปลายยื่นยาวออกมา
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ