ชื่อวิทยาศาสตร์Apistogramma trifasiata
ชื่อสามัญTrifasiata dwarf cichlid
ชื่อไทยหมอแคระไตรฟาส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศโคลัมเบีย ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นปลาหมอขนาดเล็ก โตเต็มที่ประมาณ3-4.6 ซม. มีนิสัยรักสงบ สามารถเลี้ยงรวมระหว่างเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมียหลาย ๆ ตัว ตู้เลี้ยงควรประกอบด้วยก้อนหิน ขอนไม้ และพรรณไม้น้ำ เพื่อเป็นที่กำบัง และควรจะมืด มีแสงสลัว เพื่อที่จะช่วยขับสีของปลาให้เด่นชัดสวยงาม มีลักษณะลำตัวยาวและแบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีขาวเงิน มีแถบสีดำขนาดใหญาพาดยาวตามลำตัว ตั้งแต่ขอบหลังตาจรดโคนครีบหาง และมีแถบสีดำบริเวณโคนครีบหางด้านหลังและส่วนท้อง ครีบหลัง ครีบท้อง และครีบก้น ส่วนปลายเป็นกระโดงยาว ครีบหางคล้ายรูปพัด
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ