ชื่อวิทยาศาสตร์Cynotilapia afra
ชื่อสามัญAfra kajindo
ชื่อไทยหมออัฟราคาจินโด
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบมาลาวี ทวีปแอฟริกาใต้
รายละเอียดเลี้ยงเป็นฝูงร่วมกับปลาในตระกูลเดียวกันหรือปลาหมอมาลาวีอื่นๆในตู้ปลาขนาดใหญ่ มีลักษณะลำตัวยาวและแบนข้าง นัยน์ตาเล็ก ปากเฉียงขึ้นเล็กน้อย จงอยปากสั้น สีที่ลำตัวแยกเป็น 2 สี ส่วนหัวและลำตัวด้านบนมีสีเหลือง ด้านล่างสีฟ้า มีแถบสีดำพาดขวางลำตัวประมาณ 7 แถบ ระหว่างนัยน์ตาทั้งสองข้างมีแถบสีดำคาด ครีบหลังสีดำมีขอบสีขาวปลายครีบสีฟ้า ครีบก้นมีจุดไข่สีเหลือง
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ